Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés
 • Képzési szint

  Felsőoktatási szakképzés

 • Munkarend

  Levelező

 • Képzési idő (félév)

  4

 • Finanszírozási forma

  Állami ösztöndíjas / Önköltséges

 • Önköltség (félév)

  160 000 Ft

 • Max kapacitás (fő) / Min kapacitás (fő)

  20 / 5

 • Lábjegyzet(ek)

  (1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
  (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: pénteken és szombaton, félévente 8 alkalommal.

 • Érettségi vizsgakövetelmények

  bármelyik két érettségi vizsgatárgy

 • A szak más intézményben


Specializálódás a képzés során

A szakokon a specializálódás feltételeit a tantervek tartalmazzák, egyes specializációk indításának feltétele minimum 30 fő.


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Pályaalkalmassági vizsgálat osztatlan tanárképzésre jelenkezés esetén:

A pontos beosztásról, időpontról és helyszínről az Intézmény értesítést küld legkésőbb a vizsga időpontja előtt két héttel.

A vizsga tartalmával kapcsolatban egyéb információkat a tit-tan@mail.duf.hu címen kérhet.

Az eredményes felvételi eljárásnak feltétele a szóbeli pályaalkalmassági vizsgálaton való részvétel és az "alkalmas" minősítés.


Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.