Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés
 • Képzési szint

  Osztatlan képzés

 • Munkarend

  Nappali

 • Képzési idő (félév)

  12

 • Finanszírozási forma

  Állami ösztöndíjas / Önköltséges

 • Önköltség (félév)

  230 000 Ft

 • Max kapacitás (fő) / Min kapacitás (fő)

  25 / 1

 • Lábjegyzet(ek)

  (1) A magyar nyelv és irodalom és a történelem érettségi eredménye közül a jobbat veszik figyelembe.

 • Vizsgatárgyak

  alkalmassági vizsga (Alk) éshittani ismeretek (Í+Sz)

 • Vizsgaidőpontok

  alkalmassági vizsga

  Alkalmassági: 2019.07.02-03.

  hittani ismeretek

  Írásbeli:
  Szóbeli:


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A jelentkezési határidő: 2019. február 15.
A jelentkezés és felvétel a központi eljárástól függetlenül történik. Jelentkezni elektronikusan az egyetem saját belső rendszerén keresztül kell, amely elérhető az Intézmény honlapjáról (https://teol.lutheran.hu/index.php/hu/felvetelizoknek).

A felvételi eljárás díja 5 000 Ft, amit az Intézmény számlaszámára (11707024-20272733-00000000) kell átutalással befizetni. (A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni:  Jelentkezés/jelentkező neve) A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkező befizette a felvételi eljárás díját. 

Az osztatlan rendszerű hittanár-nevelő tanár - közismereti tanárszak (ELTE) párosításokra a központi felvételi eljárás keretében kell jelentkezni! (Ld. Közismereti tanárképzések.)


Az egyes szakokra vonatkozó speciális bemeneti feltételek az egyetem honlapján olvashatóak.

Felvételi pontok számítása

Az egyes képzéseken a pontszámítás eltérő, ezért leírásuk az adott képzésnél olvashatók.

Minden képzés esetében a jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell részt venniük, amelyen az Egyetem a jelentkezők személyi alkalmasságát és motivációját vizsgálja. A vizsga eredménye: megfelelt vagy nem felelt meg.

Valamennyi hitéleti alap- és osztatlan mesterképzési szak felvételi eljárásának része egy 100 pontos hittani ismeretek vizsga, amely két részből áll:

Írásbeli vizsga: 50 pont.
Szóbeli vizsga: 50 pont.
Az írásbeli vizsga helyett a felvételiző kérheti hittan érettségi eredményének beszámítását. Ez esetben írásbeli pontszáma hittan érettségi eredményének 10-szeres szorzataként alakul ki.
A hittan érettségivel rendelkező jelentkező is megírhatja a felvételi kérdéssort, és felvételi pontszámként a számára kedvezőbb eredményt veszik figyelembe.

A vizsga követelménye az Egyetem honlapján teol.lutheran.hu oldalon, a Felvételizőknek menüpont alatt olvasható.

kántor (Esti)

A felvételin 200 pont szerezhető:

 1. Hittani ismeretek írásbeli vizsga: max. 50 pont.
 2. Hittani ismeretek szóbeli vizsga: max. 50 pont. Az írásbeli vizsga helyett a felvételiző kérheti a hittan érettségi eredményének beszámítását. (Kizárólag magyarországi középiskolában, evangélikus hittan tárgyból tett érettségi eredmény számítható be.) Ez esetben írásbeli pontszáma a hittan érettségi eredményének 10-szeres szorzataként alakul ki. A hittan érettségivel rendelkező jelentkező is megírhatja a felvételi kérdéssort, és felvételi pontszámaként a számára kedvezőbb eredményt veszik figyelembe.
 3. Zenei szakmai felvételi: max. 100 pont.
Az alkalmassági vizsga eredménye: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".

katekéta-lelkipásztori munkatárs (Esti)

A felvételin 100 pont szerezhető:

1.  Hittani ismeretek írásbeli vizsga: max. 50 pont.
2.  Hittani ismeretek szóbeli vizsga: max. 50 pont.
Az alkalmassági vizsga eredménye: "megfelelt" vagy "nem felelt meg."

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár]] (Esti)

Az egyszakos osztatlan hittanár képzésre a pontszámítás 100 pontos rendszerben történik.

a) Hitéleti végzettséggel rendelkezőknek (vagy részismereti képzést végzetteknek):

1. felvételi elbeszélgetés: max. 50 pont.

2. oklevél minősítés: max. 45 pont (Az oklevél minősítésének 9-szerese.)

3. többletpontok (max. 5 pont szerezhető):

- esélyegyenlőségi többletpont (gyes, fogyatékosság, hátrányos helyzet, ): max. 2 pont

- 2. nyelvvizsga (középfokú komplex): 3 pont 

- 2. nyelvvizsga (felsőfokú komplex): 4 pont


b) Hitéleti végzettséggel nem rendelkezőknek:

1. hittan írásbeli: max. 50 pont.

2. hittan szóbeli: 49 pont 

3. többletpontok (max. 1 pont szerezhető):

- esélyegyenlőségi többletpont (gyes, fogyatékosság, hátrányos helyzet)

- 2. nyelvvizsga

teológia [teológus-lelkész] (Nappali)


 A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 500 pontos rendszerben kerül kiszámításra az alábbiak szerint:

 1. Tanulmányi pontok: max. 200 pont (középiskolai eredmények + érettségi) 
  A tanulmányi pontokat a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kell kiszámolni.

 2. Érettségi eredményből (érettségi eredmény + felvételi) számolt pontok: max. 200 pont 

  - magyar nyelv- és irodalom vagy történelem érettségi: max. 100 pont (A jobb eredmény számít.) 
  - általános hittani ismeretek vizsga: max. 100 pont (a vizsgáról bővebben: lásd alább.) 

  (írásbeli max. 50 pont, szóbeli: max. 50 pont)

  Az írásbeli vizsga helyett a felvételiző kérheti a hittan érettségi eredményének beszámítását. (Kizárólag magyarországi középiskolában, evangélikus hittan tárgyból tett érettségi eredmény számítható be.) Ez esetben írásbeli pontszáma a hittan érettségi eredményének 10-szeres szorzataként adódik. A hittan érettségivel rendelkező jelentkező is megírhatja a felvételi kérdéssort, és felvételi pontszámaként a számára kedvezőbb eredményt vesszük figyelembe.

 3. Többletpontok: max. 100 pont. A többletpontokat a központi eljárásnak megfelelő rendszer szerint számítjuk. Érettségi többletpont bármely emelt szinten teljesített érettségi vizsgáért jár.

Amennyiben az a jelentkezőnek kedvezőbb, az érettségi pontok (ld.: érettségi eredmény + felvételi) 2x-esével is meghatározható a pontszáma. (max. 400 pont + többletpontok)

A felvételhez szükséges minimum pontszám: 280 pont. (A felvételi ponthatár ennél lehet magasabb, de alacsonyabb nem.)

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági és saját vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

Csatolandó dokumentumok


kántor (Esti)

 • születési anyakönyvi kivonat
 • érettségi bizonyítvány
 • középiskolai bizonyítványok
 • felsőfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, ha van
 • állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga-bizonyítvány, ha van
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • keresztelési bizonyítvány
 • konfirmációt igazoló bizonyítvány
 • kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltárja a jelentkező családi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyülekezetével, valamint a jelentkezés indítékait
 • az elmúlt két évben végzett egyházi szolgálatairól (az illető gyülekezet lelkésze által) kiállított igazolás. (Az igazolást kiállító lelkész nem lehet a felvételiző hozzátartozója.)
 • lelkészi ajánlás a jelentkező alkalmasságáról attól a lelkésztől, aki az illetőnek az utóbbi időben lelkipásztora volt. (Az ajánlást küldő lelkész nem lehet a felvételiző hozzátartozója.)

katekéta-lelkipásztori munkatárs (Esti)

 • születési anyakönyvi kivonat
 • érettségi bizonyítvány
 • középiskolai bizonyítványok
 • felsőfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, ha van
 • állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga-bizonyítvány, ha van
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • keresztelési bizonyítvány
 • konfirmációt igazoló bizonyítvány
 • kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltárja a jelentkező családi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyülekezetével, valamint a jelentkezés indítékait
 • az elmúlt két évben végzett egyházi szolgálatairól (az illető gyülekezet lelkésze által) kiállított igazolás. (Az igazolást kiállító lelkész nem lehet a felvételiző hozzátartozója.)
 • lelkészi ajánlás a jelentkező alkalmasságáról attól a lelkésztől, aki az illetőnek az utóbbi időben lelkipásztora volt. (Az ajánlást küldő lelkész nem lehet a felvételiző hozzátartozója.)

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár]] (Esti)

Csatolandó dokumentumok (a dokumentumok másolati példánya):

 • születési anyakönyvi kivonat
 • érettségi bizonyítvány
 • középiskolai bizonyítványok
 • felsőfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, ha van
 • állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga-bizonyítvány, ha van
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • keresztelési bizonyítvány
 • konfirmációt igazoló bizonyítvány
 • kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltárja a jelentkező családi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyülekezetével, valamint a jelentkezés indítékait
 • az elmúlt két évben végzett egyházi szolgálatairól (az illető gyülekezet lelkésze által) kiállított igazolás. (Az igazolást kiállító lelkész nem lehet a felvételiző hozzátartozója.)
 • lelkészi ajánlás a jelentkező alkalmasságáról attól a lelkésztől, aki az illetőnek az utóbbi időben lelkipásztora volt. (Az ajánlást küldő lelkész nem lehet a felvételiző hozzátartozója.)

teológia [teológus-lelkész] (Nappali)

 • születési anyakönyvi kivonat
 • érettségi bizonyítvány
 • középiskolai bizonyítványok
 • felsőfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, ha van
 • állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga-bizonyítvány, ha van
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • keresztelési bizonyítvány
 • konfirmációt igazoló bizonyítvány
 • kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltárja a jelentkező családi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyülekezetével, valamint a jelentkezés indítékait
 • az elmúlt két évben végzett egyházi szolgálatairól (az illető gyülekezet lelkésze által) kiállított igazolás. (Az igazolást kiállító lelkész nem lehet a felvételiző hozzátartozója.)
 • lelkészi ajánlás a jelentkező alkalmasságáról attól a lelkésztől, aki az illetőnek az utóbbi időben lelkipásztora volt. (Az ajánlást küldő lelkész nem lehet a felvételiző hozzátartozója.)