Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés
 • Képzési szint

  Osztatlan képzés

 • Munkarend

  Nappali

 • Képzési idő (félév)

  11

 • Finanszírozási forma

  Állami ösztöndíjas / Önköltséges

 • Önköltség (félév)

  400 000 Ft

 • Max kapacitás (fő) / Min kapacitás (fő)

  20 / 1

 • Lábjegyzet(ek)

  (1) Közös képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel. A közismereti tanárszak ismeretanyagát, valamint a pedagógia-pszichológia elméleti ismereteket a hallgatók az ELTE-n hallgatják.

 • Érettségi vizsgakövetelmények

  alkalmassági vizsga (Alk) éspályaalkalmassági (Alk) éshittani ismeretek (Í+Sz) ésangol (E) v. bolgár (E) v. francia (E) v. horvát (E) v. horvát nemzetiségi nyelv (E) v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom (E) v. horvát nyelv és irodalom (E) v. latin nyelv (E) v. lengyel (E) v. magyar nyelv és irodalom (E) v. német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. olasz (E) v. orosz (E) v. román (E) v. román nemzetiségi nyelv és irodalom (E) v. román nyelv és irodalom (E) v. spanyol (E) v. szerb (E) v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom (E) v. szerb nyelv és irodalom (E) v. szlovák (E) v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom (E) v. szlovák nyelv és irodalom (E) v. szlovén nemzetiségi nyelv (E) v. szlovén nyelv (E) v. történelem (E) v. ukrán (E) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

 • Vizsgaidőpontok

  alkalmassági vizsga

  Alkalmassági: 2019.07.02-03.

  hittani ismeretek

  Írásbeli:
  Szóbeli:

  pályaalkalmassági

  Alkalmassági: 2019.05.13-29.


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Az osztatlan hittanár-nevelőtanár képzés közismereti tanárszakkal párosítva az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen kerül meghirdetésre. 

Az osztatlan tanárképzés rendszeréről, illetve az Evangélikus Hittudományi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös képzésében folyó osztatlan tanárképzés sajátosságairól a Tanárképző Központ honlapjának Felvételizőknek/Az osztatlan tanárképzés bemutatása (http://tkk.elte.hu/az-osztatlan-tanarkepzes-bemutatasa-2/) oldalán és a Hallgatóknak/Hallgatóknak (http://tkk.elte.hu/hallgatoknak/) almenüpontban tájékozódhat.

A hallgató jogviszonya az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel jön létre, de a közismereti tanárszak ismeretanyagát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen hallgatja.

Az osztatlan tanári szakpárokra a központi felvételi eljárás keretében kell jelentkezni! (Az egyszakos hittanár-nevelőtanár képzésre (csak felsőfokú oklevéllel rendelkezőknek!) elektronikusan kell jelentkezni az intézményi belső rendszerén keresztül. Bővebb információt a hitéleti alap- és osztatlan képzéseknél olvashatnak.

Az osztatlan tanárképzésre jelentkezők esetében a tanári pályára való alkalmasság felmérése  - a szóbeli vizsgától függetlenül -  a pályaalkalmassági vizsgán történik.

Az Egyetem ezen felül egy alkalmassági vizsga keretében vizsgálja a jelentkezők személyi alkalmasságát és motivációját.

Az osztatlan kétszakos tanárképzésre jelentkezőknél a felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos rendszerben kerül kiszámításra (kivéve: hittanár-nevelő tanár- ének-zene tanár, hittanár-nevelő tanár - média-, mozgókép, és kommunikációtanár), amelyből az általános hittani ismeretek vizsga 100 pontot ér, ami egy írásbeli és egy szóbeli felvételiből áll.
Írásbeli vizsga: 50 pont,
Szóbeli vizsga: 50 pont.
Az írásbeli vizsga helyett a felvételiző kérheti hittan érettségi eredményének beszámítását. Ez esetben írásbeli pontszáma hittan érettségi eredményének 10-szeres szorzataként alakul ki.
A hittan érettségivel rendelkező jelentkező is megírhatja a felvételi kérdéssort, és felvételi pontszámként a számára kedvezőbb eredményt veszik figyelembe.

A vizsga követelménye az Egyetem honlapján, a teol.lutheran.hu oldalon olvasható a Felvételizőknek menüpont alatt.

A központi eljárásban osztatlan szakpáros tanárképzésre jelentkezőktől kérik, hogy -  a kötelezően feltöltendő dokumentumokon kívül - az alábbiakat küldjék meg közvetlenül az Egyetem címére (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.):
- egyházi ajánlást
- keresztlevelet
- az elmúlt két évben végzett egyházi szolgálatairól (az illető gyülekezetének lelkésze által) kiállított bizonyítványt
- önéletrajzot (kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltárja a jelentkező családi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyülekezetével, valamint a jelentkezés indítékait)
- motivációs levelet a pályaalkalmassági vizsgálathoz.

A felvételi eljárásban azon osztatlan tanárszakok esetében (angoltanár, biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, informatikatanár, kémiatanár, magyartanár, matematikatanár, némettanár, történelemtanár), amelyeken általános és középiskolai tanári végzettség is szerezhető, kizárólag az általános iskolai szakra lehet a jelentkezést benyújtani. E szakok mindegyikén van az Eötvös Loránd Tudományegyetem karain középiskolai tanári szak is, ezért az általános iskolai tanári szakra felvettek, ha úgy kívánják, tanulmányaik hatodik félévében átjelentkezhetnek a középiskolai tanárszakokra.


Figyelem! Az alapszakos végzettséggel osztatlan tanárképzésre jelentkezők esetében a tanulmányaikban való előrehaladás a szak mintatanterve alapján történik. Ezért a korábbi tanulmányok alapján elismert kreditek beszámítása, nem feltétlenül jár együtt a képzési idő csökkenésével. 


osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; ének-zene tanár]] (Nappali)

Az osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; ének-zene tanár]] mesterképzési szakon az összpontszám megállapítása az alábbiak szerint történik:

Az ének-zene tanár szakon kötelező gyakorlati vizsgával kapcsolatos követelményeket az ELTE Tanárképző Központ honlapján a Felvételizőknek/Szóbeli és gyakorlati vizsgák  (http://tkk.elte.hu/enek-zene-gyakorlati-vizsga/) menüpontban, illetve az ELTE BTK honlapján érhetik el.

A vizsgákat 2019. június 26-27. között bonyolítják le. A gyakorlati vizsgák pontos idejéről és helyszínéről a felvételi eljárás során megadott e-mail címre küldik meg behívólevelet. Kérik, hogy minden jelentkező a vizsgák tervezett idejére figyelemmel szervezze programjait.

A különeljárási díj visszafizetésére nincs lehetőség!

Vizsgát csak az Intézmény által megadott időpontban lehet tenni, attól eltérő időpontban nincs vizsgalehetőség.

A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. (A jelentkezőnek nem számolnak többletpontokat.) 
A pontszámítás a következő pontok alapján történik:1. Tanulmányi pontok (maximum 200 pont)2.  Ének-zene gyakorlati vizsga (maximum 100 pont) (A követelménye az Egyetem honlapján olvasható.)3.  Általános hittani ismeretek vizsga (maximum 100 pont: írásbeli maximum 50 pont, szóbeli maximum 50 pont) (Követelménye az Egyetem honlapján olvasható.)
Az írásbeli vizsga helyett a felvételiző kérheti hittan érettségi eredményének beszámítását. Ez esetben írásbeli pontszámát a hittan érettségi eredményének 10-szeres szorzata adja. A hittan érettségivel rendelkező jelentkező is megírhatja a tesztet, és felvételi pontszámként a számára kedvezőbb eredményt veszik figyelembe.

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (Nappali)

média-, mozgókép- és kommunikációtanár szak vizsgájához szükséges írásbeli dokumentumokat (önéletrajz, motivációs levél, esszé) február 15-ig kérjük feltölteni a felvi.hu-ra. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben ezt elmulasztja a Tanárképző Központ kizárja a felvételi eljárásból! 

A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!


A gyakorlati vizsga időpontja: 2019. június 17-21.

Vizsgát csak az Intézmény által megadott időpontban lehet tenni, attól eltérő időpontban nincs vizsgalehetőség.

A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra (A jelentkezőnek nem számolnak többletpontokat.). A pontszámítás a következő pontok alapján történik:1. Tanulmányi pontok (maximum 200 pont),2.  Gyakorlati vizsga (maximum 100 pont) (A követelménye az Egyetem honlapján olvasható.),3.  Általános hittani ismeretek vizsga (maximum 100 pont) (írásbeli maximum 50 pont, szóbeli maximum 50 pont) (Követelménye az Egyetem honlapján olvasható.).
Az írásbeli vizsga helyett a felvételiző kérheti hittan érettségi eredményének beszámítását. Ez esetben írásbeli pontszámát a hittan érettségi eredményének 10-szeres szorzata adja. A hittan érettségivel rendelkező jelentkező is megírhatja a tesztet, és felvételi pontszámként a számára kedvezőbb eredményt veszik figyelembe.

Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági, gyakorlati és saját vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.