Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés
 • Képzési szint

  Mesterképzés

 • Munkarend

  Levelező

 • Képzési idő (félév)

  4

 • Finanszírozási forma

  Állami ösztöndíjas / Önköltséges

 • Önköltség (félév)

  190 000 Ft

 • Max kapacitás (fő) / Min kapacitás (fő)

  10 / 2

 • Lábjegyzet(ek)

  (1) Választható specializációk: biblicum, lelkész, szociáletika.
  (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

 • Vizsgatárgyak

  felvételi elbeszélgetés (Sz)

 • Vizsgaidőpontok

  felvételi elbeszélgetés

  Vizsgaidőpont: 2019.07.02-03.

 • A szak más intézményben


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A jelentkezési határidő: 2019. február 15. 
A jelentkezés és felvétel a központi eljárástól függetlenül történik. Jelentkezni elektronikusan az egyetem saját belső rendszerén keresztül kell, amely elérhető az Intézmény honlapjáról (https://teol.lutheran.hu/index.php/hu/felvetelizoknek).

A felvételi eljárás díja 5 000 Ft, amit az Intézmény számlaszámára (11707024-20272733-00000000) kell átutalással befizetni. (A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni:  Jelentkezés/jelentkező neve) A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkező befizette a felvételi eljárás díját. 

Az osztatlan rendszerű hittanár-nevelő tanár - közismereti tanárszak (ELTE) párosításokra a központi felvételi eljárás keretében kell jelentkezni! (Ld. Közismereti tanárképzések.)


Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

Csatolandó dokumentumok

1. születési anyakönyvi kivonat
2. érettségi bizonyítvány
3. felsőfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (amennyiben van)
4. állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga-bizonyítvány, ha van
5. keresztelési bizonyítvány (kivéve: teológus mesterképzési szak)
6. konfirmációt igazoló bizonyítvány (kivéve: teológus mesterképzési szak)
7. kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltárja a jelentkező családi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyülekezetével (teológus mesterképzési szak esetén választott szellemi közösségével), valamint a jelentkezés indítékait
8. az elmúlt két évben végzett egyházi szolgálatairól (az illető gyülekezet lelkésze által) kiállított bizonyítvány (kivéve: teológus mesterképzési szak)
9. hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás jogszabály szerinti igazolása, amennyiben többletpontra tart igényt
10. Hittanár-nevelőtanár képzésre jelentkezéskor a felvételhez szükséges annak a lelkésznek az ajánlása a jelentkező alkalmasságáról, aki a jelentkezőnek az utóbbi időben lelkipásztora volt.