Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés
 • Képzési szint

  Mesterképzés

 • Munkarend

  Levelező

 • Képzési idő (félév)

  4

 • Finanszírozási forma

  Állami ösztöndíjas / Önköltséges

 • Önköltség (félév)

  100 000 Ft

 • Max kapacitás (fő) / Min kapacitás (fő)

  15 / 3

 • Lábjegyzet(ek)

  (1) Választható specializációk: keresztény szemléletű coaching, missziológia, pasztorálpszichológiai alapú lelkigondozás.
  (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente péntek délután és szombaton egész nap.

 • Vizsgatárgyak

  alkalmassági vizsga (Sz) és szóbeli alkalmassági (Alk)

 • Vizsgaidőpontok

  alkalmassági vizsga

  Vizsgaidőpont: 2019.07.05.

  szóbeli alkalmassági

  Alkalmassági: 2019.07.05.

 • A szak más intézményben


Specializálódás a képzés során

Specializációk:

- Pasztorálpszichológiai alapú lelkigondozás

- Keresztény szemléletű coaching

- MissziológiaA jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A ​jelentkező mesterképzési szakra való felvételének feltétele, hogy jelentkezéséhez a következőket csatolja: leckekönyv, oklevélmelléklet (Europass).


Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

Csatolandó dokumentumok

Jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

 • oklevélmelléklet (Europass)
 • önéletrajz
 • anyakönyvi kivonat
 • oklevél
 • nyelvvizsga bizonyítvány
 • orvosi igazolás  (amely a főiskolai tanulmányokra való alkalmasságot igazolja)
 • lelkipásztori ajánlás és a
 • személyes okmányok bemutatása  (személyi igazolvány, lakcím-, taj-, adókártya) szükséges.