Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés

Felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen


A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel rendelkező jelentkezőket, ha a képzési terület szerinti alapképzésre nyújtanak be jelentkezést, az egyetem a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolja.

Az alábbiak szerint maximum 400 pont adható a jelentkezőnek:

- jeles minősítés 400 pont,

- jó minősítés 360 pont,

- közepes minősítés 320 pont,

- elégséges minősítés 280 pont


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Az Intézmény a jelentkezési időszakban előalkalmassági vizsgát hirdet a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus és a tanító szakok esetében. Ennek pontos időpontjáról az Egyetem honlapján tájékozódhat; előre láthatólag 2022. január 26-án került sor.

Az alkalmassági vizsgák követelményéről bővebb információ a Tájékoztató 6.2. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor és a tanító- és óvodapedagógus képzés című fejezetében olvasható.


Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.