Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés
 • Képzési szint

  Alapképzés

 • Munkarend

  Levelező

 • Képzési idő (félév)

  7

 • Finanszírozási forma

  Állami ösztöndíjas / Önköltséges

 • Állami támogatás/önköltség féléves összege:

  támogatott / 320 000 Ft

 • Max kapacitás (fő) / Min kapacitás (fő)

  20 / 10

 • Lábjegyzet(ek)

  (1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.
  (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira jellemzően kéthetente, péntek-szombat kerül sor.

 • Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

  kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi ismeretek) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózási technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek)

 • A szak más intézményben


Felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen


A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel rendelkező jelentkezőket, ha a képzési terület szerinti alapképzésre nyújtanak be jelentkezést, az egyetem a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolja.

Az alábbiak szerint maximum 400 pont adható a jelentkezőnek:

- jeles minősítés 400 pont,

- jó minősítés 360 pont,

- közepes minősítés 320 pont,

- elégséges minősítés 280 pont


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Az Intézmény a jelentkezési időszakban előalkalmassági vizsgát hirdet a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus és a tanító szakok esetében. Ennek pontos időpontjáról az Egyetem honlapján tájékozódhat; előre láthatólag 2022. január 26-án került sor.

Az alkalmassági vizsgák követelményéről bővebb információ a Tájékoztató 6.2. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor és a tanító- és óvodapedagógus képzés című fejezetében olvasható.


Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.