Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés
 • Képzési szint

  Mesterképzés

 • Munkarend

  Nappali

 • Képzési idő (félév)

  4

 • Finanszírozási forma

  Állami ösztöndíjas / Önköltséges

 • Önköltség (félév)

  950 000 Ft

 • Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

  gyakorlati vizsga (Gy)

 • Vizsgaidőpontok

  gyakorlati vizsga

  Vizsgaidőpont: 2021.07.05-09.

 • A szak más intézményben


Specializálódás a képzés során


animáció (Nappali)

A képzés egyes elemei angol nyelven folynak.

divat- és textiltervezés (Nappali)

A képzés egyes elemei angol nyelven folynak.
A leendő hallgatók specializációkra történő beosztásáról a jelentkező preferenciáinak figyelembevétele mellett, az előtanulmányok és kompetenciák alapján az egyetem dönt.

ékszertervezés és fémművesség (Nappali)

A képzés egyes elemei angol nyelven folynak.

formatervező művész (Nappali)

A képzés egyes elemei angol nyelven folynak.

fotográfia (Nappali)

A képzés egyes elemei angol nyelven folynak.

kerámiatervezés (Nappali)

A képzés egyes elemei angol nyelven folynak.

tervezőgrafika (Nappali)

A képzés egyes elemei angol nyelven folynak.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei


A gyakorlati vizsgán történő részvétel előfeltételeként önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot, valamint egyes szakokon a szakmai munkásságot bemutató portfóliót kell benyújtani elektronikus úton.

A felvételhez szükséges előzményként elfogadott szakterületi krediteket az intézmény az egyetem által megadott tárhelyre feltöltött felvételi anyag alapján vizsgálja, a felvételizőnek nem kell kreditelismerési eljárást kezdeményeznie vagy erről szóló határozatot csatolnia jelentkezéséhez.

Az egyetem fenntartja a jogot, hogy a gyakorlati vizsgán történő részvétel lehetőségéről az előzetesen elektronikusan feltöltött bemutatkozó felvételi anyag alapján döntsön.

A nyári gyakorlati vizsgák egyhetes időszakában az egyes szakok felvételi interjúi általában egy adott napon teljesíthetők, a pontos időpontot az intézmény a vizsgát megelőző 10 napon belül hozza a felvételizők tudomására.

A bemutatkozó felvételi anyag feltöltésének módját és időpontját, valamint a gyakorlati vizsgák követelményeit az egyetem honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma - teszi közzé 2021. február 1-jéig.

Az egyetem a felvételi eljáráshoz kapcsolódó gyakorlati vizsga megszervezésével és lebonyolításával járó költségeinek fedezésére különeljárási díjat határoz meg, amelynek mértéke jelentkezésenként 4 000 Ft. A befizetés módjáról az egyetem a honlapján teszi közzé az információkat 2021. február 1-jéig. A befizetés, illetve a befizetés igazolásának elmulasztása esetén a jelentkező nem vehet részt a mulasztással érintett képzés felvételi eljárásában.

A járványhelyzet időbeni alakulásától függően az egyetem fenntartja a jogot a nyári gyakorlati felvételi vizsgák időszakának és teljesítési módjának megváltoztatására. Az esetleges változásokat az egyetem a honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma - teszi közzé.

A személyes megjelenést igénylő felvételi vizsgák és az oktatás helyszíne: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.


animáció (Nappali)


Animáció
mesterképzési szakon a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán történő részvétel előfeltételeként önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot, valamint a szakmai munkásságát bemutató portfóliót kell benyújtania elektronikus úton. A dokumentumok és a portfólió beadásának részletes tartalmi és formai követelményeit az egyetem a honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma - teszi közzé 2021. február 1-jével.

design- és művészetmenedzsment (Nappali)


Design- és művészetmenedzsment
mesterképzési szakon a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán történő részvétel előfeltételeként önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot kell benyújtania elektronikus úton. A dokumentumok beadásának részletes tartalmi és formai követelményeit az egyetem a honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma - teszi közzé 2021. február 1-jével.

designelmélet (Nappali)


Designelmélet
mesterképzési szakon a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán történő részvétel előfeltételeként önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot kell benyújtania elektronikus úton. A dokumentumok beadásának részletes tartalmi és formai követelményeit az egyetem a honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma - teszi közzé 2021. február 1-jével.

divat- és textiltervezés (Nappali)


Divat- és textiltervezés
mesterképzési szakon a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán történő részvétel előfeltételeként önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot, valamint a szakmai munkásságát bemutató portfóliót kell benyújtania elektronikus úton. A dokumentumok és a portfólió beadásának részletes tartalmi és formai követelményeit az egyetem a honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma - teszi közzé 2021. február 1-jével.

ékszertervezés és fémművesség (Nappali)


Ékszertervezés és fémművesség
mesterképzési szakon a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán történő részvétel előfeltételeként önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot, valamint a szakmai munkásságát bemutató portfóliót kell benyújtania elektronikus úton. A dokumentumok és a portfólió beadásának részletes tartalmi és formai követelményeit az egyetem a honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma - teszi közzé 2021. február 1-jével.

építőművész (Nappali)


Építőművész
mesterképzési szakon a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán történő részvétel előfeltételeként önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot, valamint a szakmai munkásságát bemutató portfóliót kell benyújtania elektronikus úton. A dokumentumok és a portfólió beadásának részletes tartalmi és formai követelményeit az egyetem a honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma - teszi közzé 2021. február 1-jével.

formatervező művész (Nappali)


Formatervező művész
mesterképzési szakon a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán történő részvétel előfeltételeként önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot, valamint a szakmai munkásságát bemutató portfóliót kell benyújtania elektronikus úton. A dokumentumok és a portfólió beadásának részletes tartalmi és formai követelményeit az egyetem a honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma - teszi közzé 2021. február 1-jével.

fotográfia (Nappali)


Fotográfia
mesterképzési szakon a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán történő részvétel előfeltételeként önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot, valamint a szakmai munkásságát bemutató portfóliót kell benyújtania elektronikus úton. A dokumentumok és a portfólió beadásának részletes tartalmi és formai követelményeit az egyetem a honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma - teszi közzé 2021. február 1-jével.

kerámiatervezés (Nappali)


Kerámiatervezés
mesterképzési szakon a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán történő részvétel előfeltételeként önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot, valamint a szakmai munkásságát bemutató portfóliót kell benyújtania elektronikus úton. A dokumentumok és a portfólió beadásának részletes tartalmi és formai követelményeit az egyetem a honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma - teszi közzé 2021. február 1-jével.

média design (Nappali)


Média design
mesterképzési szakon a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán történő részvétel előfeltételeként önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot, valamint a szakmai munkásságát bemutató portfóliót kell benyújtania elektronikus úton. A dokumentumok és a portfólió beadásának részletes tartalmi és formai követelményeit az egyetem a honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma - teszi közzé 2021. február 1-jével.

tanári [2 félév [design- és vizuálisművészet-tanár]] (Nappali)


A tanári [2 félév [design- és vizuálisművészet-tanár]]
 mesterképzési szakon a felvétel feltétele osztatlan egyetemi szintű vagy mesterképzésben iparművészeti, építőművészeti, film- és videoművészeti, vagy multimédia művészeti szakterületen szerzett végzettségnek, vagy ugyanilyen képzési ág ​mesterképzésében a tanulmányok megkezdésének igazolása.

A szakon a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán történő részvétel előfeltételeként önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot kell benyújtania elektronikus úton. A dokumentumok beadásának részletes tartalmi és formai követelményeit az egyetem a honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma - teszi közzé 2021. február 1-jével.

tervezőgrafika (Nappali)


Tervezőgrafika
mesterképzési szakon a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán történő részvétel előfeltételeként önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot, valamint a szakmai munkásságát bemutató portfóliót kell benyújtania elektronikus úton. A dokumentumok és a portfólió beadásának részletes tartalmi és formai követelményeit az egyetem a honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma - teszi közzé 2021. február 1-jével.

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át A tanári mesterképzésről szóló fejezetet.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.


Intézményi szabályok


A pontszámítás során minden előnyben részesítési jogcímet figyelembe véve mindösszesen legfeljebb 1 többletpont szerezhető.