Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés
 • Képzési szint

  Alapképzés

 • Munkarend

  Nappali

 • Képzési idő (félév)

  6

 • Finanszírozási forma

  Állami ösztöndíjas / Önköltséges

 • Önköltség (félév)

  800 000 Ft

 • Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

  szakmai alkalmassági (Alk) ésgyakorlati vizsga (Gy)

 • Vizsgaidőpontok

  gyakorlati vizsga

  Gyakorlati: 2021.07.05-09.

  szakmai alkalmassági

  Alkalmassági: 2021.02.16-03.21.


Specializálódás a képzés során


fotográfia (Nappali)

A szakon a képzés egyes elemei angol nyelven folynak.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei


Az alapképzési szakokra a gyakorlati vizsgák sikeres teljesítésével lehet bekerülni. A jelentkezőknek előzetesen szakmai alkalmassági vizsgán kell megfelelniük, hogy részt vehessenek a gyakorlati vizsgán. A szakmai alkalmassági vizsga – szaktól függően – egy vagy két fordulóból áll.

Az első fordulóban a jelentkezőknek előre meghirdetett szakmai feladat megoldását és/vagy korábban készített munkáikból álló válogatást kell elektronikus úton feltölteniük az egyetem által meghatározott internetes tárhelyre. Az első forduló felvételi időszakai szaktól függően: 2021. február 16. - március 7., 2021. február 16. - március 21. A teljesítés szakonkénti módját és időszakát az adott szakra vonatkozó információk tartalmazzák. A szakmai alkalmassági vizsga első fordulóját csak az arra a szakra előírt időszakban és módon lehet teljesíteni, más időszakban erre nincs lehetőség. Az első forduló nem teljesítésével a felvételiző elveszíti a felvételi folyamatban történő részvétel további lehetőségét.

A második fordulóban csak az első fordulóban megfelelt jelentkezők vehetnek részt.

A felvételi vizsgák szakokra lebontott időpontjai, részletes követelményei és a vizsgákkal kapcsolatos minden egyéb további információ az intézmény honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-alapkepzes-ba - olvasható, ezekről a jelentkezők a felvételi eljárás során nem kapnak írásos értesítést.

Az intézmény a felvételi eljáráshoz kapcsolódó szakmai alkalmassági és gyakorlati vizsgák megszervezésével és lebonyolításával járó költségeinek fedezésére különeljárási díjat határoz meg, amelynek mértéke 4 000 Ft.

A különeljárási díj befizetését igazoló bizonylatot az első forduló elektronikus feltöltése során a feltöltendő anyag előírt részeként kell csatolni. A befizetés módjáról az információkat az egyetem a honlapján teszi közzé 2021. február 1-jéig. A befizetés, illetve a befizetés igazolásának elmulasztása esetén a jelentkező nem vehet részt a mulasztással érintett képzés felvételi eljárásában.

A járványhelyzet időbeni alakulásától függően az egyetem fenntartja a jogot a felvételi vizsgák időszakának, a feladatok sorrendjének, tartalmának és teljesítési módjának megváltoztatására. Az esetleges változásokat az egyetem a honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-alapkepzes-ba - teszi közzé.

A személyes megjelenést igénylő felvételi vizsgák és az oktatás helyszíne: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.


animáció (Nappali)


Animáció
alapképzési szakon a szakmai alkalmassági vizsga két fordulóból áll.

Az első fordulóban a felvételizőknek az előre meghirdetett szakmai feladat megoldását és korábban készített munkáikból álló válogatást kell elektronikus úton feltölteniük 2021. február 16 - március 7. között a ba21.mome.hu internetes címre történő belépés után, az ott található tájékoztató leírást követve. A feltöltést más időszakban nem lehet elvégezni.

Az első fordulóra előre meghirdetett szakmai feladatot az egyetem honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-alapkepzes-ba - 2021. február 1-ig teszi közzé.

designkultúra (Nappali)


Designkultúra
alapképzési szakon a felvételi gyakorlati vizsga két fordulóból áll.

Az első fordulóban a felvételizőknek az előre meghirdetett szakmai feladat megoldását és bemutatkozó portfóliójukat kell elektronikus úton feltölteniük 2021. február 16 - március 21. között a ba21.mome.hu internetes címre történő belépés után, az ott található tájékoztató leírást követve. A feltöltést más időszakban nem lehet elvégezni.

Az első fordulóra előre meghirdetett szakmai feladatot az egyetem honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-alapkepzes-ba - 2021. február 1-ig teszi közzé.

A második fordulóba az első fordulóban legmagasabb pontszámot elért legfeljebb 28 jelentkező kerül.

építőművészet (Nappali)


Építőművészet
alapképzési szakon a szakmai alkalmassági vizsga két fordulóból áll.

Az első fordulóban a felvételizőknek korábban készített munkáikból összeállított válogatást kell elektronikus úton feltölteniük 2021. február 16 - március 7. között a ba21.mome.hu internetes címre történő belépés után, az ott található tájékoztató leírást követve. A feltöltést más időszakban nem lehet elvégezni.

formatervezés (Nappali)


Formatervezés
alapképzési szakon a szakmai alkalmassági vizsga egy fordulóból áll.

A szakmai alkalmassági vizsgán a felvételizőknek az előre meghirdetett szakmai feladat megoldását és korábban készített munkáikból álló válogatást kell elektronikus úton feltölteniük 2021. február 16 - március 21. között a ba21.mome.hu internetes címre történő belépés után, az ott található tájékoztató leírást követve. A feltöltést más időszakban nem lehet elvégezni.

Az első fordulóra előre meghirdetett szakmai feladatot az egyetem honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-alapkepzes-ba - 2021. február 1-ig teszi közzé.

fotográfia (Nappali)


Fotográfia
alapképzési szakon a szakmai alkalmassági vizsga két fordulóból áll.

Az első fordulóban a felvételizőknek az előre meghirdetett szakmai feladat megoldását és korábban készített munkáikból álló válogatást kell elektronikus úton feltölteniük 2021. február 16 - március 7. között a ba21.mome.hu internetes címre történő belépés után, az ott található tájékoztató leírást követve. A feltöltést más időszakban nem lehet elvégezni.

Az első fordulóra előre meghirdetett szakmai feladatot az egyetem honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-alapkepzes-ba - 2021. február 1-ig teszi közzé.

média design (Nappali)


Média design
alapképzési szakon a szakmai alkalmassági vizsga egy fordulóból áll.

A szakmai alkalmassági vizsgán a felvételizőknek az előre meghirdetett szakmai feladat megoldását és korábban készített munkáikból álló válogatást kell elektronikus úton feltölteniük 2021. február 16 - március 21. között a ba21.mome.hu internetes címre történő belépés után, az ott található tájékoztató leírást követve. A feltöltést más időszakban nem lehet elvégezni.

Az első fordulóra előre meghirdetett szakmai feladatot az egyetem honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-alapkepzes-ba - 2021. február 1-ig teszi közzé.

tárgyalkotás (Nappali)


Tárgyalkotás
alapképzési szakon a szakmai alkalmassági vizsga egy fordulóból áll.

A szakmai alkalmassági vizsgán a felvételizőknek korábban készített munkáikból összeállított válogatást kell elektronikus úton feltölteniük 2021. február 16 - március 21. között a ba21.mome.hu internetes címre történő belépés után, az ott található tájékoztató leírást követve. A feltöltést más időszakban nem lehet elvégezni.

tervezőgrafika (Nappali)


Tervezőgrafika
alapképzési szakon a szakmai alkalmassági vizsga két fordulóból áll.

Az első fordulóban a felvételizőknek az előre meghirdetett szakmai feladat megoldását és korábban készített munkáikból álló válogatást kell elektronikus úton feltölteniük 2021. február 16 - március 7. között a ba21.mome.hu internetes címre történő belépés után, az ott található tájékoztató leírást követve. A feltöltést más időszakban nem lehet elvégezni.

Az első fordulóra előre meghirdetett szakmai feladatot az egyetem honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-alapkepzes-ba - 2021. február 1-ig teszi közzé.

textiltervezés (Nappali)


Textiltervezés
alapképzési szakon a szakmai alkalmassági vizsga egy fordulóból áll.

A szakmai alkalmassági vizsgán a felvételizőknek az előre meghirdetett szakmai feladat megoldását és korábban készített munkáikból álló válogatást kell elektronikus úton feltölteniük 2021. február 16 - március 21. között a ba21.mome.hu internetes címre történő belépés után, az ott található tájékoztató leírást követve. A feltöltést más időszakban nem lehet elvégezni.

Az első fordulóra előre meghirdetett szakmai feladatot az egyetem honlapján - https://mome.hu/hu/felveteli-alapkepzes-ba - 2021. február 1-ig teszi közzé.

Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.


A gyakorlati vizsgán mindösszesen 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsgán elért pontok megkettőzésével, többletpontok nélkül számolják. Tanulmányi pontot nem számol az intézmény.


Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.