Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A 2 féléves tanári mesterképzési szakokon csak azonos szakterületű, diszciplináris mesterfokozatú (egyetemi) oklevél birtokában szerezhető középiskolai tanár szakképzettség.

Kivételt jelentenek a magyartanár, matematikatanár és testnevelő tanár 2 féléves tanári mesterképzések esetében, ahol azonos szakterületű általános iskolai tanári oklevél birtokában is szerezhető középiskolai tanár szakképzettség.


A meglévő tanári szakképzettségtől eltérő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés 4 féléves, mely szintén mesterfokozatot, de általános iskolai tanári végzettséget ad.


A mesterképzési szakokra jelentkezők számára a felvételi elbeszélgetés témaköreit, valamint a gyakorlati vizsgák követelményeit az intézmény a honlapján teszi közzé: www.nye.hu/felvi.

A felvételi vizsgák pontos napját és helyszínét az intézmény által kiküldött behívó levél tartalmazza.mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő (Nappali)

A mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szak esetében a bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés képzési területek alapképzési szakjai, a hitéleti alapképzési szakok, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok.


Egyéb szakok esetében a mesterképzésbe való belépéshez pszichológiai, pedagógiai és szociológia alapismeretekből a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 40 kredit az alábbi bontásban:
- pszichológia legalább 16 kredit,
- pedagógia legalább 12 kredit, 
- szociológia legalább 12 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 25 kredittel rendelkezzen.

Az előzetes kreditelismerési kérelmet legkésőbb a felvételi eljárásban a hiánypótlásra meghatározott végső határidőt  14 munkanappal megelőzően, a Hallgatói Szolgáltató Központhoz kell benyújtani a tanulmányokat igazoló dokumentumokkal együtt.

mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő (Levelező)

A mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szak esetében a bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés képzési területek alapképzési szakjai, a hitéleti alapképzési szakok, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok.


Egyéb szakok esetében a mesterképzésbe való belépéshez pszichológiai, pedagógiai és szociológia alapismeretekből a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 40 kredit az alábbi bontásban:
- pszichológia legalább 16 kredit,
- pedagógia legalább 12 kredit, 
- szociológia legalább 12 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 25 kredittel rendelkezzen.

Az előzetes kreditelismerési kérelmet legkésőbb a felvételi eljárásban a hiánypótlásra meghatározott végső határidőt  14 munkanappal megelőzően, a Hallgatói Szolgáltató Központhoz kell benyújtani a tanulmányokat igazoló dokumentumokkal együtt.

szociálpedagógia (Nappali)

A szociálpedagógia mesterképzési szak esetében a bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a szociális munka, a szociálpedagógia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti általános szociális munkás, a szociálpedagógia alapképzési szak.

 

Egyéb - a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok esetében - a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a szociálpedagógiai képzés szempontjából releváns ismeretkörökből, az alábbiak szerint:

- pszichológia témakörökből legalább 14 kredit;

- pedagógia témakörökből legalább 14 kredit;

- szociológia témakörökből legalább 12 kredit;

- egyéb társadalomtudományi tárgyak ismeretkörökből legalább 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 25 kredittel rendelkezzen.

Az előzetes kreditelismerési kérelmet legkésőbb a felvételi eljárásban a hiánypótlásra meghatározott végső határidőt  14 munkanappal megelőzően, a Hallgatói Szolgáltató Központhoz kell benyújtani a tanulmányokat igazoló dokumentumokkal együtt.

szociálpedagógia (Levelező)

A szociálpedagógia mesterképzési szak esetében a bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a szociális munka, a szociálpedagógia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti általános szociális munkás, a szociálpedagógia alapképzési szak.

 

Egyéb - a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok esetében - a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a szociálpedagógiai képzés szempontjából releváns ismeretkörökből, az alábbiak szerint:

- pszichológia témakörökből legalább 14 kredit;

- pedagógia témakörökből legalább 14 kredit;

- szociológia témakörökből legalább 12 kredit;

- egyéb társadalomtudományi tárgyak ismeretkörökből legalább 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 25 kredittel rendelkezzen.

Az előzetes kreditelismerési kérelmet legkésőbb a felvételi eljárásban a hiánypótlásra meghatározott végső határidőt  14 munkanappal megelőzően, a Hallgatói Szolgáltató Központhoz kell benyújtani a tanulmányokat igazoló dokumentumokkal együtt.

tanári [2 félév [rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] (Levelező)

Tanári (2 félév) rajz-és vizuális kultúra tanár szakon a felvételi elbeszélgetés részét képezi a portfólió bemutatása.


Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át A tanári mesterképzésről szóló fejezetet.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.


Intézményi szabályok

Többletpontok a mesterképzési szakokon (maximum 10 többletpont szerezhető):

(1) Ha a jelentkező több nyelvvizsgával rendelkezik, akkor:

a)középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 3 többletpontra,

b) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 6 többletpontra jogosult.

(2) Országos Tudományos Diákkörök Konferenciáján elért legalább 3. helyezésért 3 többletpontra jogosult.

(3) Sporteredmények alapján az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján

a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon,

b) a FIDE által szervezett Sakkolimpián,

c) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért, országos szakszövetség által szervezett bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 többletpontra jogosult.

(4) Művészeti területen országos és nemzetközi versenyen elért egyéni szintű legalább 3. helyezésért 3 többletpontra jogosult.

(5) Tanári szakokon:

a) pedagógus munkakörben legalább 3 évig eltöltött szakmai gyakorlatért 3 többletpontra jogosult (munkáltatói igazolás alapján, mely tartalmazza a munkakör megnevezést),

b) közoktatásvezető, pedagógus szakvizsga szakirányú szakképesítésért 5 többletpontra jogosult (szakirányú oklevél alapján).

(6) Andragógia mesterképzési szakon felnőttoktatásban, közművelődésben legalább 3 évig eltöltött szakmai gyakorlatért 3 többletpontra jogosult (munkáltatói igazolás alapján).

(7) Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szakon:

a) közösségszervezés, kapcsolatépítés területen eltöltött legalább 3 éves munkatapasztalat alapján 3 többletpontra jogosult (munkáltatói igazolás alapján),

b) az egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szakon szerzett oklevél alapján 5 többletpontra jogosult (szakirányú oklevél alapján).
(8) Szociálpedagógia mesterképzési szakon:
a) szociális, gyermekvédelmi területen eltöltött legalább 3 éves munkatapasztalat alapján 3 többletpontra jogosult (munkáltatói igazolás alapján),
b) szociális szakvizsgáért  5 többletpontra jogosult (szakirányú oklevél alapján).


Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.