Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés
 • Képzési szint

  Osztatlan képzés

 • Munkarend

  Nappali

 • Képzési idő (félév)

  10

 • Finanszírozási forma

  Állami ösztöndíjas / Önköltséges

 • Önköltség (félév)

  500 000 Ft

 • Max kapacitás (fő) / Min kapacitás (fő)

  10 / 2

 • Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

  motoros alkalmassági vizsga (Alk) éspályaalkalmassági (Alk) éstestnevelés (E) ésbiológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi ismeretek) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), vegyipari alapismeretek)

 • Vizsgaidőpontok

  motoros alkalmassági vizsga

  Alkalmassági: 2021.06.21-07.02.

  pályaalkalmassági

  Alkalmassági: 2021.06.21-07.02.

 • A szak más intézményben


Felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

A felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevéllel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzési szakra, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – az egyetem az oklevél minősítése alapján és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel rangsorolja. Ebben az esetben maximum 400 pontot kap a jelentkező az alábbiak szerint:

- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítésű oklevél esetén 400 pont;

- 4 (jó) minősítésű oklevél esetén 360 pont;

- 3 (közepes) minősítésű oklevél esetén 320 pont;

- 2 (elégséges) minősítésű oklevél esetén 280 pont. 


Specializálódás a képzés során

Az alapképzési szakhoz rendelt specializációk legalább 10 fő választása esetén indulnak, kivéve ha az alapképzési szakra felvételt nyert hallgatók száma ennél kevesebb. Ebben az esetben az a specializáció indul, amelyet a hallgatók többsége választ.


műszaki (Nappali)

A szakon meghirdetett specializációk kellő számú jelentkező esetén indulnak.

műszaki (Levelező)

A szakon meghirdetett specializációk kellő számú jelentkező esetén indulnak.

tanító (Nappali)

A szakon választható műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom, ember és társadalom, matematika, vizuális nevelés.

tanító (Levelező)

A szakon választható műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom, ember és társadalom, matematika, vizuális nevelés.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Az alkalmassági vizsgák és a gyakorlati vizsgák követelményeit az intézmény a honlapján teszi közzé: www.nye.hu/felvi.
A felvételi vizsgák pontos napját és helyszínét az intézmény által kiküldött behívó levél tartalmazza.

Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzési szakokon a pályaalkalmassági vizsgához minden jelentkezőnek egy, kézzel írott motivációs levelet kell készítenie, amelyet a behívólevélben szereplő módon kell eljuttatni az Intézmény elérhetőségére.


A testnevelő tanári osztatlan képzésnél a motoros alkalmassági vizsga megkezdésekor a jelentkezőnek be kell mutatni az egy hónapnál nem régebbi sportorvosi igazolás eredeti példányát.

Tanárképzésre történő jelentkezés esetén az alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezőkre vonatkozó tudnivalók:

Levelező tagozaton 10 féléves osztatlan tanárképzési szakpárokra azok jelentkezését várják, akik  az egyik választott szakjukból alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkeznek.  Abban az esetben, ha a jelentkező az alapképzési szakképzettségén túl második tanár szakot megalapozó 50 kredites képzéssel is rendelkezik, a képzési ideje 5 félév lesz. Abban az esetben, ha a jelentkező az alapképzési szakképzettségén túl második tanár szakot megalapozó 50 kredites képzéssel nem rendelkezik, a képzési ideje 7 félév lesz. 

Alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezők amennyiben angol nyelv és kultúra tanár szakkal párosított szakpárra jelentkeznek és nem rendelkeznek a szaknak megfelelő alapfokozatú oklevéllel, vagy második tanár szakot megalapozó 50 kredites képzéssel angolból, csak angol felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga birtokában jelentkezhetnek.


Angol nyelvű képzések:
Az angol nyelven meghirdetett alapképzési szakokon az eredményes tanuláshoz nyelvtudás szükséges: angol nyelvből B2, komplex nyelvvizsga-szintű nyelvtudás.Ezeken a szakokon a hallgatók idegennyelvi képzési hozzájárulást fizetnek, amelynek összege: 180 000 Ft/félév.

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Nappali)

Ha a jelentkező a jelentkezés évében más felsőoktatási intézményben sikeres előalkalmassági vizsgát tett, az azt igazoló vizsgalapot fel kell töltenie az E-felvételi rendszerbe.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon a hallgatónak a képzés teljes időtartama alatt egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkeznie.

Az alkalmassági vizsgák követelményéről bővebb információ a Tájékoztató 6.2. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor és a tanító- és óvodapedagógus képzés című fejezetében olvasható.

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Levelező)

Ha a jelentkező a jelentkezés évében más felsőoktatási intézményben sikeres előalkalmassági vizsgát tett, az azt igazoló vizsgalapot fel kell töltenie az E-felvételi rendszerbe.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon a hallgatónak a képzés teljes időtartama alatt egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkeznie.

Az alkalmassági vizsgák követelményéről bővebb információ a Tájékoztató 6.2. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor és a tanító- és óvodapedagógus képzés című fejezetében olvasható.

edző (Levelező)

Az edző alapképzési szak esetében a gyakorlati vizsga megkezdésekor be kell mutatni az egy hónapnál nem régebbi sportorvosi igazolás eredeti példányát.

edző (angol nyelven) (Nappali)

Az edző alapképzési szak esetében a gyakorlati vizsga megkezdésekor be kell mutatni az egy hónapnál nem régebbi sportorvosi igazolás eredeti példányát. 

edző (magyar nyelven) (Nappali)

Az edző alapképzési szak esetében a gyakorlati vizsga megkezdésekor be kell mutatni az egy hónapnál nem régebbi sportorvosi igazolás eredeti példányát.

óvodapedagógus (Nappali)

Ha a jelentkező a jelentkezés évében más felsőoktatási intézményben sikeres előalkalmassági vizsgát tett, az azt igazoló vizsgalapot fel kell töltenie az E-felvételi rendszerbe.

Az alkalmassági vizsgák követelményéről bővebb információ a Tájékoztató 6.2. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor és a tanító- és óvodapedagógus képzés című fejezetében olvasható.

óvodapedagógus (Levelező)

Ha a jelentkező a jelentkezés évében más felsőoktatási intézményben sikeres előalkalmassági vizsgát tett, az azt igazoló vizsgalapot fel kell töltenie az E-felvételi rendszerbe.
Az alkalmassági vizsgák követelményéről bővebb információ a Tájékoztató 6.2. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor és a tanító- és óvodapedagógus képzés című fejezetében olvasható.

repülőmérnöki (Nappali)

 • ​A szak sikeres elvégzéséhez legalább B2 szintű angol nyelvtudás szükséges.
 • A 1178/2011 (2011.11.03.) EU rendelet a MED alfejezet szerinti 1. osztályú orvosi minősítés (egészségügyi alkalmassági vizsgálat). 
 • A gyakorlati képzést végző szervezet - ATO - által elvégzett pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat eredményét igazoló dokumentumot 2021. július 08-ig fel kell töltenie az E-felvételi rendszerbe.

tanító (Nappali)

Ha a jelentkező a jelentkezés évében más felsőoktatási intézményben sikeres előalkalmassági vizsgát tett, az azt igazoló vizsgalapot fel kell töltenie az E-felvételi rendszerbe.

Az alkalmassági vizsgák követelményéről bővebb információ a Tájékoztató 6.2. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor és a tanító- és óvodapedagógus képzés című fejezetében olvasható.

tanító (Levelező)

Ha a jelentkező a jelentkezés évében más felsőoktatási intézményben sikeres előalkalmassági vizsgát tett, az azt igazoló vizsgalapot fel kell töltenie az E-felvételi rendszerbe.


Az alkalmassági vizsgák követelményéről bővebb információ a Tájékoztató 6.2. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor és a tanító- és óvodapedagógus képzés című fejezetében olvasható.

Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

A képi ábrázolás, a környezetkultúra, a zenekultúra alapképzési szakokon, valamint az edző alapképzési szakon a gyakorlati vizsgán összesen 200 pont szerezhető, amelynek kétszerezésével, és többletpontok hozzáadása nélkül számolják a felvételi összpontszámot.

A kétszakos osztatlan tanárképzésben a művészeti jellegű szakokon: osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár]], osztatlan tanári [10 félév [népzene- és népikultúra-tanár]], osztatlan tanári [10 félév rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] a gyakorlati vizsgán 100 pont, a közismereti tanárszakon az érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján ugyancsak 100 pont szerezhető. Tanulmányi és többletpont - az emelt szintű érettségiért járó többletpontokat ide nem értve -  ezeken a szakokon jogszabály alapján nem számítható. 


Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági, pályaalkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.