Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés

Felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

A felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevéllel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzési szakra, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – az egyetem az oklevél minősítése alapján és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel rangsorolja. Ebben az esetben maximum 400 pontot kap a jelentkező az alábbiak szerint:

- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítésű oklevél esetén 400 pont;

- 4 (jó) minősítésű oklevél esetén 360 pont;

- 3 (közepes) minősítésű oklevél esetén 320 pont;

- 2 (elégséges) minősítésű oklevél esetén 280 pont. 


Specializálódás a képzés során

Az alapképzési szakhoz rendelt specializációk legalább 10 fő választása esetén indulnak, kivéve ha az alapképzési szakra felvételt nyert hallgatók száma ennél kevesebb. Ebben az esetben az a specializáció indul, amelyet a hallgatók többsége választ.


műszaki (Nappali)

A szakon meghirdetett specializációk kellő számú jelentkező esetén indulnak.

műszaki (Levelező)

A szakon meghirdetett specializációk kellő számú jelentkező esetén indulnak.

tanító (Nappali)

A szakon választható műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom, ember és társadalom, matematika, vizuális nevelés.

tanító (Levelező)

A szakon választható műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom, ember és társadalom, matematika, vizuális nevelés.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Az alkalmassági vizsgák és a gyakorlati vizsgák követelményeit az intézmény a honlapján teszi közzé: www.nye.hu/felvi.
A felvételi vizsgák pontos napját és helyszínét az intézmény által kiküldött behívó levél tartalmazza.

Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzési szakokon a pályaalkalmassági vizsgához minden jelentkezőnek egy, kézzel írott motivációs levelet kell készítenie, amelyet a behívólevélben szereplő módon kell eljuttatni az Intézmény elérhetőségére.


A testnevelő tanári osztatlan képzésnél a motoros alkalmassági vizsga megkezdésekor a jelentkezőnek be kell mutatni az egy hónapnál nem régebbi sportorvosi igazolás eredeti példányát.

Tanárképzésre történő jelentkezés esetén az alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezőkre vonatkozó tudnivalók:

Levelező tagozaton 10 féléves osztatlan tanárképzési szakpárokra azok jelentkezését várják, akik  az egyik választott szakjukból alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkeznek.  Abban az esetben, ha a jelentkező az alapképzési szakképzettségén túl második tanár szakot megalapozó 50 kredites képzéssel is rendelkezik, a képzési ideje 5 félév lesz. Abban az esetben, ha a jelentkező az alapképzési szakképzettségén túl második tanár szakot megalapozó 50 kredites képzéssel nem rendelkezik, a képzési ideje 7 félév lesz. 

Alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezők amennyiben angol nyelv és kultúra tanár szakkal párosított szakpárra jelentkeznek és nem rendelkeznek a szaknak megfelelő alapfokozatú oklevéllel, vagy második tanár szakot megalapozó 50 kredites képzéssel angolból, csak angol felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga birtokában jelentkezhetnek.


Angol nyelvű képzések:
Az angol nyelven meghirdetett alapképzési szakokon az eredményes tanuláshoz nyelvtudás szükséges: angol nyelvből B2, komplex nyelvvizsga-szintű nyelvtudás.Ezeken a szakokon a hallgatók idegennyelvi képzési hozzájárulást fizetnek, amelynek összege: 180 000 Ft/félév.

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Nappali)

Ha a jelentkező a jelentkezés évében más felsőoktatási intézményben sikeres előalkalmassági vizsgát tett, az azt igazoló vizsgalapot fel kell töltenie az E-felvételi rendszerbe.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon a hallgatónak a képzés teljes időtartama alatt egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkeznie.

Az alkalmassági vizsgák követelményéről bővebb információ a Tájékoztató 6.2. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor és a tanító- és óvodapedagógus képzés című fejezetében olvasható.

csecsemő- és kisgyermeknevelő (Levelező)

Ha a jelentkező a jelentkezés évében más felsőoktatási intézményben sikeres előalkalmassági vizsgát tett, az azt igazoló vizsgalapot fel kell töltenie az E-felvételi rendszerbe.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon a hallgatónak a képzés teljes időtartama alatt egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkeznie.

Az alkalmassági vizsgák követelményéről bővebb információ a Tájékoztató 6.2. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor és a tanító- és óvodapedagógus képzés című fejezetében olvasható.

edző (Levelező)

Az edző alapképzési szak esetében a gyakorlati vizsga megkezdésekor be kell mutatni az egy hónapnál nem régebbi sportorvosi igazolás eredeti példányát.

edző (angol nyelven) (Nappali)

Az edző alapképzési szak esetében a gyakorlati vizsga megkezdésekor be kell mutatni az egy hónapnál nem régebbi sportorvosi igazolás eredeti példányát. 

edző (magyar nyelven) (Nappali)

Az edző alapképzési szak esetében a gyakorlati vizsga megkezdésekor be kell mutatni az egy hónapnál nem régebbi sportorvosi igazolás eredeti példányát.

óvodapedagógus (Nappali)

Ha a jelentkező a jelentkezés évében más felsőoktatási intézményben sikeres előalkalmassági vizsgát tett, az azt igazoló vizsgalapot fel kell töltenie az E-felvételi rendszerbe.

Az alkalmassági vizsgák követelményéről bővebb információ a Tájékoztató 6.2. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor és a tanító- és óvodapedagógus képzés című fejezetében olvasható.

óvodapedagógus (Levelező)

Ha a jelentkező a jelentkezés évében más felsőoktatási intézményben sikeres előalkalmassági vizsgát tett, az azt igazoló vizsgalapot fel kell töltenie az E-felvételi rendszerbe.
Az alkalmassági vizsgák követelményéről bővebb információ a Tájékoztató 6.2. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor és a tanító- és óvodapedagógus képzés című fejezetében olvasható.

repülőmérnöki (Nappali)

  • ​A szak sikeres elvégzéséhez legalább B2 szintű angol nyelvtudás szükséges.
  • A 1178/2011 (2011.11.03.) EU rendelet a MED alfejezet szerinti 1. osztályú orvosi minősítés (egészségügyi alkalmassági vizsgálat). 
  • A gyakorlati képzést végző szervezet - ATO - által elvégzett pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat eredményét igazoló dokumentumot 2021. július 08-ig fel kell töltenie az E-felvételi rendszerbe.

tanító (Nappali)

Ha a jelentkező a jelentkezés évében más felsőoktatási intézményben sikeres előalkalmassági vizsgát tett, az azt igazoló vizsgalapot fel kell töltenie az E-felvételi rendszerbe.

Az alkalmassági vizsgák követelményéről bővebb információ a Tájékoztató 6.2. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor és a tanító- és óvodapedagógus képzés című fejezetében olvasható.

tanító (Levelező)

Ha a jelentkező a jelentkezés évében más felsőoktatási intézményben sikeres előalkalmassági vizsgát tett, az azt igazoló vizsgalapot fel kell töltenie az E-felvételi rendszerbe.


Az alkalmassági vizsgák követelményéről bővebb információ a Tájékoztató 6.2. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor és a tanító- és óvodapedagógus képzés című fejezetében olvasható.

Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

A képi ábrázolás, a környezetkultúra, a zenekultúra alapképzési szakokon, valamint az edző alapképzési szakon a gyakorlati vizsgán összesen 200 pont szerezhető, amelynek kétszerezésével, és többletpontok hozzáadása nélkül számolják a felvételi összpontszámot.

A kétszakos osztatlan tanárképzésben a művészeti jellegű szakokon: osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár]], osztatlan tanári [10 félév [népzene- és népikultúra-tanár]], osztatlan tanári [10 félév rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] a gyakorlati vizsgán 100 pont, a közismereti tanárszakon az érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján ugyancsak 100 pont szerezhető. Tanulmányi és többletpont - az emelt szintű érettségiért járó többletpontokat ide nem értve -  ezeken a szakokon jogszabály alapján nem számítható. 


Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági, pályaalkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.