Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés
 • Képzési szint

  Mesterképzés

 • Munkarend

  Nappali

 • Képzési idő (félév)

  4

 • Finanszírozási forma

  Állami ösztöndíjas / Önköltséges

 • Önköltség (félév)

  150 000 Ft

 • Max kapacitás (fő) / Min kapacitás (fő)

  10 / 5

 • Lábjegyzet(ek)

  (1) A nappali munkarendű képzésben - az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően - a heti tanórák oktatási időszakonként meghatározott része munkaszüneti (szombati) napra is eshet.

 • Vizsgatárgyak

  szóbeli alkalmassági (Alk)

 • Vizsgaidőpontok

  szóbeli alkalmassági

  Alkalmassági: 2021.06.18-23.


Specializálódás a képzés során

Az alapképzésen meghirdetett specializációkat - nem kötelező jelleggel - a meghirdetés félévében a mesterszakos hallgatók is elvégezhetik.


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A mesterképzés célja olyan vallási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szinten ismerik a vallási jelenségeket, továbbá a vallási hagyományokat, különösen a hinduizmus irányzatait.

A gaudíja-vaisnava irányzat szempontjából leginkább fontos, Bhágavata Puránán, valamint a 16-17. században alkotó vrindávanai Gószvámík kiterjedt kommentárirodalmán keresztül a hallgatók elsajátítják a vaisnava exegetika és irodalom hagyományát, módszertanát, valamint azt, hogy ezt hogyan mutassák be nyugati közegben.

A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak a vaisnava vallási jelenségek teológiai és hittudományi feldolgozására, szanszkrit nyelvű szentírások elemzésére, valamint kulturális intézményekben, könyvkiadásban, folyóirat-szerkesztésben, tömegtájékoztatásban, közgyűjteményekben, társadalomtudományi intézetekben, művészeti kutatóintézetekben és műhelyekben a tudományos életben való aktív részvételre. Megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

A jelentkezéshez szükséges előfeltételek:

- alapszakos diploma (vaisnava teológia, vaisnava jógamester, vallástudomány, kulturális antropológia, indológia), minimum jó (4) minősítéssel, vagy vaisnava teológia, vaisnava jógamester alapszakon elvégzett legalább 172 kredit minimum jó (4) átlaggal plusz bármilyen alapszintű diploma.

- A vaisnava teológián kívül minden más alapképzési szak esetében szükséges különbözeti vizsgák minimum jó (4) átlaggal

- Egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

- Legalább alapfokú (B1) szintű angol nyelvű olvasási és szövegértési készség.

- Vegetáriánus életvitel

- Hatósági erkölcsi bizonyítvány (A jelentkezés időpontjához képest 3 hónapnál nem régebbi, melynek igénylésekor általános igazolási kérelem nyújtandó be, 3 rovat bejelölésével: 

• büntetlen előéletű vagyok; 

• nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt; 

• nem állok foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.)


Az Intézmény vaisnava jógamester alapképzési szakjáról jelentkezőknek az alábbi 6 tantárgyból kell különbözeti vizsgát tenniük:

     1. Szanszkrit nyelv 2-4.

     2. Az odaadás nektárja (amennyiben a jelentkező 2017 előtt kezdte meg tanulmányait a vaisnava jógamester szakon)

     3. Puránikus irodalom 1-3. (Srímad Bhágavatam 1-3. ének)

     4. Mádhurja-kádambiní

     5. Deviáns kultuszok a gaudíja vaisnavizmusban (Deviáns kultuszok a vaisnavizmusban)

     6. Vaisnava szentek élete 1-2. (Vaisnava szentek élete és tanítása 1-2.)

 

Más szakról (vallástudomány, kulturális antropológia, indológia) érkezőknek 9 tantárgyból kell vizsgázniuk:

     1. Szanszkrit nyelv (kivéve az indológus alapképzésről)

     2. Bhagavad-gítá 1-3.

     3. Bevezetés a védikus szentírásokba

     4. A védikus filozófia iskolái (A védikus filozófia irányzatai/Sad-darsana) (kivéve az indológus alapképzésről)

     5. A vaisnavizmus irányzatai

     6. Náma-tattva 1. (Harináma-csintámani)

     7. Az odaadás nektárja

     8. Bhagavat-tattva

     9. Puránikus irodalom 1-3. (Srímad Bhágavatam 1-3. ének)


Vaisnava jógamester szakos hallgatók számára a szanszkrit nyelvi felkészítő a Vaisnava teológia alapképzési szanszkrit képzése keretében történik, a Szanszkrit nyelv 2-4. tárgyak felvételével.


Más szakokról érkezők egyénileg készülhetnek fel a szanszkrit különbözeti vizsgára, melynek követelményei a Főiskola honlapján (www.bhf.hu) találhatók meg.


vaisnava teológia mesterképzési szak felvételi eljárása három részből áll:

1. Motivációs levél (2000-2500 n), mely tartalmazza

     a) A jelentkező vaisnava teológiai elméleti és gyakorlati jártasságának rövid bemutatását. (500-700 n)

          - Az eddig hallgatott vaisnava teológiai tárgyak rövid bemutatása.

          - A felvételiző hitgyakorlatára vonatkozó információk (Japa meditáció rendszeressége, szabályzó elvek követése, az MKTHK templomainak látogatása stb.).

          - Annak rövid leírása, hogy a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola milyen hatással van/volt az életére.

          - Az MKTHK-hoz kapcsolódó egyéb képzések látogatása.

          - Krisna-völgyi és/vagy indiai zarándokutakon való részvétel.

          - Tanácsadói csoportban való tagság.

          - Az MKTHK-ban végzett esetleges önkéntes szolgálat bemutatása.

          - Lelki tanítómesterrel való esetleges kapcsolat bemutatása.

     b) Annak leírását, hogy a jelentkező milyen szándékkal jelentkezik a mesterképzésre, mit szeretne elérni (300-500 n).

     c) A leendő szakdolgozathoz kapcsolódó tervezett kutatás rövid bemutatását (1200-1500 n).

2. Szóbeli vizsga, melynek során a vizsgabizottság megismeri a jelentkező tudását a motivációs levélhez kapcsolódó kérdések alapján.

3. Angol nyelvi olvasási és szövegértési készséget mérő vizsga.

 


Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési laphoz az alábbiakat kell csatolni:

- hatósági erkölcsi bizonyítvány (A jelentkezés időpontjához képest 3 hónapnál nem régebbi, melynek igénylésekor általános igazolási kérelem nyújtandó be, 3 rovat bejelölésével: • büntetlen előéletű vagyok; • nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt; • nem állok foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. Amennyiben a jelentkező a jelentkezési laphoz nem tudja mellékelni, a felvételin is bemutathatja, de legkésőbb - sikeres felvételi esetén - a beiratkozáskor.)

- érettségi bizonyítvány másolata

- felsőfokú végzettséget igazoló okirat fénymásolata

- nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) fénymásolata

- motivációs levél

Amennyiben van:

- VTDK vagy OTDK oklevél fénymásolata

- Bhakti-sásztri/Alap-sásztra oklevél fénymásolata

- Bhakti-vaibháva oklevél fénymásolata