Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés
 • Képzési szint

  Alapképzés

 • Munkarend

  Nappali

 • Képzési idő (félév)

  6

 • Finanszírozási forma

  Állami ösztöndíjas / Önköltséges

 • Önköltség (félév)

  120 000 Ft

 • Max kapacitás (fő) / Min kapacitás (fő)

  10 / 3

 • Lábjegyzet(ek)

  (1) Választható specializációk: ájurvéda; fenntarthatóság és reziliencia; védikus asztrológia.
  (2) A nappali munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira kedd-szerda-csütörtök-pénteki napokon 8:00-14.00 óra között, a specializációk félévében heti egy alkalommal 8:00-tól 16:00-ig kerül sor.

 • Vizsgatárgyak

  pályaalkalmassági (Alk) ésírásbeli vizsga (Í) ésszóbeli vizsga (Sz)

 • Vizsgaidőpontok

  írásbeli vizsga

  Írásbeli:

  pályaalkalmassági

  Alkalmassági: 2021.06.18-23.

  szóbeli vizsga

  Szóbeli: 2021.06.18-23.


Specializálódás a képzés során

Az alapképzési szakokon az oklevél megszerzéshez szükséges minimum 180 kredit eléréséhez a képzés negyedik félévétől kötelező 9 kredit értékben egy specializáció teljesítése.

Az alapképzés negyedik félévében, a 2021/22-es tanévben az alábbi specializációk kerülnek indításra:

1. Kismama- és gyermekjóga

2. Védikus asztrológia

3. Fenntarthatóság és reziliencia

4. Ájurvéda

5. Szanszkrit nyelv


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Jelentkezési határidő: 2021. május 25. Az esetlegesen betöltetlenül maradt állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyekre utófelvételire való jelentkezési lehetőséget biztosítanak.

A felvételi vizsga várható időpontja: 2021. június 18-23.

A Főiskola nem a központi felvételi eljárás online jelentkezési lapját használja! A jelentkezési lap letölthető a honlapról (www.bhf.hu), illetve ugyanott online felvételi jelentkezési lap kitöltésével is lehet jelentkezni. A papír alapú (nem online) jelentkezési lapot és a honlapon felsorolt egyéb dokumentumokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a Főiskola Tanulmányi Osztályára. Online jelentkezési lapon történő jelentkezés esetén a csatolandó dokumentumokat beszkennelve kell feltölteni a jelentkezési lap megfelelő mezőibe.

A felvételi eljárás díja: 4 000 Ft, melyet a felvételi vizsgán kell kifizetni.

A postán küldött jelentkezések esetében is a jelentkezési lap eredeti példányát kell beküldeni a Főiskolára. A jelentkezési határidőre, ami egyúttal a beérkezési határidő is, a Főiskolára be kell érkeznie valamennyi dokumentumnak. A határidő után érkező jelentkezéseket nem veszik figyelembe.

vaisnava jógamester (Nappali)

A vaisnava jógamester szakon folyó oktatás célja a vaisnava hittudományban jártas olyan szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a jógaszentírásokat és ezek magyarázatait, a jógahagyományokhoz kapcsolódó vallásfilozófiát és azok alkalmazását, a hinduizmus irányzatait, különös tekintettel a vaisnavaizmusra, a vaisnavizmus nyugati elterjedésének történetét és körülményeit. Ismerik a szanszkrit nyelvet, a jóga különféle gyakorlati elemeit (ászanák, meditáció és légzőgyakorlatok), illetve azok élettani hatásait, valamint az általános anatómiát, élettant, s az általános egészségtannal kapcsolatos ismereteket. Ismerik a jóga valódi szerepét és lehetőségeit a mai ember életében, s mindezeket képesek továbbadni, tanítani és fejleszteni. A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


A felvételi vizsga részei:

Írásbeli vizsga:
Az írásbeli vizsga célja a jelentkezők magyar nyelvi kompetenciájának és fogalmazási képességeinek a felmérése.

Pályaalkalmassági vizsga:

A felvételi vizsga magában foglal egy alkalmassági beszélgetést, melyre a szóbeli vizsga elején kerül sor. Az alkalmassági vizsga külön felkészülést nem igényel. A pályaalkalmassági vizsgán való részvétel feltétele a honlapról letölthető aláírt pályaalkalmassági nyilatkozat bemutatása. A pályaalkalmasságot kizáró okok: enyhe fokot meghaladó részképesség zavar (diszlexia, diszgráfia, és/vagy diszkalkulia), diagnosztizált pszichés zavar (skizofrénia spektrum és más pszichotikus zavarok vagy disszociatív zavar vagy diszruptív, impulzuskontroll- és viselkedészavar vagy személyiségzavar).


Szóbeli vizsga:
Az ismeretfelmérés szóbeli vizsga keretében történik.
A szóbeli felvételi vizsga tételsora elérhető a Főiskola honlapján (www.bhf.hu).  A felkészüléshez a Bevezetés a védikus filozófiába című jegyzet nyújt segítséget, amely szintén letölthető a Főiskola honlapjáról, illetve a nyomtatott változata megvásárolható a Főiskola könyvtárában.

 

A Bevezetés a védikus filozófiába jegyzet mellett további, részletesebb, nem kötelező, hanem kiegészítő információkat tartalmaz még a tételekről az alábbi két, a bhf.hu oldalról szintén letölthető könyv is: 

Īśvara Kṛṣṇa Dāsa (szerk.): Kérdések és válaszok a Krisna-tudatról

Satsvarūpa Dāsa Goswami: Prabhupāda - Egy bölcs ember élete és öröksége


Gyakorlati vizsga:

A felvételi vizsga során nemcsak a számonkérésre kerülő ászanák nevei hangzanak el, hanem a felvételiztető oktató instruálja is a – kis csoportban – felvételizőnek a gyakorlatokat. Az értékelésnél a gyakorlat tudatos, lépésről lépésre történő kivitelezését és lebontását, valamint a kettő között annak több légzésig való kitartását figyelik.

A vaisnava jógamester alapképzési szakra való felvételi vizsga gyakorlati része a következő jóga ászanák számonkéréséből áll: hegypóz – faállás – Vírabhadra állás 1 – háromszögállás – állásból előrehajlás (kezek a lábhoz póz) – csónakállás – sáskaállás – kobrapóz – hold-/babapóz – lefelé néző kutyatartás – fekvőtámasz – cipészpóz – ülésből előrehajlás – lejtőssík állás – gerinccsavarás – szeleket felszabadító póz – könnyű ülésmód. 


A felkészüléshez javasolt egy szakképzett jógaoktató segítsége, illetve a Főiskola kezdő jógagyakorlás és előadássorozata, vagy ászana felkészítő kurzusa.


Az ászanák képei letölthetők a Főiskola honlapjáról (www.bhf.hu). 

vaisnava jógamester (Levelező)

A vaisnava jógamester szakon folyó oktatás célja a vaisnava hittudományban jártas olyan szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a jógaszentírásokat, és ezek magyarázatait, a jógahagyományokhoz kapcsolódó vallásfilozófiát és azok alkalmazását, a hinduizmus irányzatait, különös tekintettel a vaisnavizmusra, a vaisnavizmus nyugati elterjedésének történetét és körülményeit. Ismerik a szanszkrit nyelvet, a jóga különféle gyakorlati elemeit (ászanák, meditációs és légzőgyakorlatok), illetve azok élettani hatásait, valamint az általános anatómiát, élettant, s az általános egészségtannal kapcsolatos ismereteket. Ismerik a jóga valódi szerepét és lehetőségeit a mai ember életében, s mindezeket képesek továbbadni, tanítani és fejleszteni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.A felvételi vizsga részei:


Írásbeli vizsga:
Az írásbeli vizsga célja a jelentkezők magyar nyelvi kompetenciájának és fogalmazási képességeinek a felmérése.

Pályaalkalmassági vizsga:
A felvételi vizsga magában foglal egy alkalmassági beszélgetést, melyre a szóbeli vizsga elején kerül sor. Az alkalmassági vizsga külön felkészülést nem igényel. A pályaalkalmassági vizsgán való részvétel feltétele a honlapról letölthető aláírt pályaalkalmassági nyilatkozat bemutatása. A pályaalkalmasságot kizáró okok: enyhe fokot meghaladó részképesség zavar (diszlexia, diszgráfia, és/vagy diszkalkulia), diagnosztizált pszichés zavar (skizofrénia spektrum és más pszichotikus zavarok vagy disszociatív zavar vagy diszruptív, impulzuskontroll-, és viselkedészavar). 

Szóbeli vizsga:
Az ismeretfelmérés szóbeli vizsga keretében történik. 
A szóbeli felvételi vizsga tételsora elérhető a Főiskola honlapján (www.bhf.hu). A felkészüléshez a Bevezetés a védikus filozófiába című jegyzet nyújt segítséget, amely szintén letölthető a Főiskola honlapjáról, illetve a nyomtatott változata megvásárolható a Főiskola könyvtárában.

A Bevezetés a védikus filozófiába jegyzet mellett további, részletesebb, nem kötelező, hanem kiegészítő információkat tartalmaz még a tételekről az alábbi két, a bhf.hu oldalról szintén letölthető könyv is:

Īśvara Kṛṣṇa Dāsa (szerk.): Kérdések és válaszok a Krisna-tudatról

Satsvarūpa Dāsa Goswami: Prabhupāda - Egy bölcs ember élete és öröksége


Gyakorlati vizsga:

A felvételi vizsga során nemcsak a bemutatandó ászanák nevei hangzanak el, hanem a felvételiztető oktató instruálja is a – kis csoportban – felvételizőnek a gyakorlatokat. Az értékelésnél a gyakorlat tudatos, lépésről lépésre történő kivitelezését és lebontását, valamit a kettő között annak több légzésig való kitartását figyelik.

A vaisnava jógamester alapképzési szakra való felvételi vizsga gyakorlati része a következő jóga ászanák számonkéréséből áll: hegypóz – faállás – Vírabhadra állás 1 – háromszögállás – állásból előrehajlás (kezek a lábhoz póz) – csónakállás – sáskaállás – kobrapóz – hold-/babapóz – lefelé néző kutyatartás – fekvőtámasz – cipészpóz – ülésből előrehajlás – lejtőssík állás – gerinccsavarás – szeleket felszabadító póz – könnyű ülésmód.

A felkészüléshez javasolt egy szakképzett jógaoktató segítsége, illetve a Főiskola kezdő jógagyakorlás és előadás-sorozata, vagy ászana felkészítő kurzusa.


Az ászanák képei letölthetők a Főiskola honlapjáról (www.bhf.hu). 

vaisnava teológia (Nappali)

A vaisnava teológia alapszak mindenki számára nyitott felekezeti  és világnézeti hovatartozástól függetlenül, nem csak a Krisna-hívők előtt. A vaisnava teológia alapképzési szakon folyó oktatás célja a vaisnava hittudományban jártas olyan szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a vaisnava vallás dogmatikáját, filozófiai rendszerét, szentírásait és a vaisnavizmus nyugati elterjedésének történetét és körülményeit, a szanszkrit nyelvet, a világvallások teológiai rendszereit, az alapvető kommunikációelméleteket és gyakorlatokat, a közösségszervezés elveit és gyakorlatát, a védikus tudományosság és művészetek eredményeit. A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.A felvételi vizsga részei:


Írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga célja a jelentkezők magyar nyelvi kompetenciájának és fogalmazási képességeinek a felmérése.


 Pályaalkalmassági vizsga:

A felvételi vizsga magában foglal egy alkalmassági beszélgetést, melyre a szóbeli vizsga elején kerül sor. Az alkalmassági vizsga külön felkészülést nem igényel. A pályaalkalmassági vizsgán való részvétel feltétele a honlapról letölthető aláírt pályaalkalmassági nyilatkozat bemutatása. A pályaalkalmasságot kizáró okok: enyhe fokot meghaladó részképesség zavar (diszlexia, diszgráfia, és/vagy diszkalkulia), diagnosztizált pszichés zavar (skizofrénia spektrum- és más pszichotikus zavar vagy disszociatív zavar vagy diszruptív, impulzuskontroll- és viselkedészavar vagy személyiségzavar.

 

Szóbeli vizsga:

 Az ismeretfelmérés szóbeli vizsga keretében történik. 

A szóbeli felvételi vizsga tételsora elérhető a Főiskola honlapján (www.bhf.hu). A felkészüléshez a Bevezetés a védikus filozófiába című jegyzet nyújt segítséget, amely szintén letölthető a Főiskola honlapjáról, illetve a nyomtatott változata megvásárolható a Főiskola könyvtárában.


A Bevezetés a védikus filozófiába jegyzet mellett további, részletesebb, nem kötelező, hanem kiegészítő információkat tartalmaz még a tételekről az alábbi két, a bhf.hu oldalról szintén letölthető könyv is:

Īśvara Kṛṣṇa Dāsa (szerk.): Kérdések és válaszok a Krisna-tudatról

Satsvarūpa Dāsa Goswami: Prabhupāda - Egy bölcs ember élete és öröksége

vaisnava teológia (Levelező)

A vaisnava teológia alapszak mindenki számára nyitott felekezeti és világnézeti hovatartozástól függetlenül, nem csak Krisna-hívők előtt. A vaisnava teológia alapképzési szakon folyó oktatás célja a vaisnava hittudományban jártas olyan szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a vaisnava vallás dogmatikáját, filozófiai rendszerét, szentírásait és azok magyarázatait, a vaisnava exegetikai hagyományt, a hinduizmus egyéb irányzatait, a vaisnavizmus nyugati elterjedésének történetét és körülményeit, a szanszkrit nyelve, a világvallások teológiai rendszereit, az alapvető kommunikációelméleteket és gyakorlatokat, a közösségszervezés elveit és gyakorlatát, a védikus tudományosság és művészete eredményeit. A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.A felvételi vizsga részei:

 Írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga célja a jelentkezők magyar nyelvi kompetenciájának és fogalmazási képességeinek a felmérése.


 Pályaalkalmassági vizsga:

A felvételi vizsga magában foglal egy alkalmassági beszélgetést, melyre a szóbeli vizsga elején kerül sor. Az alkalmassági vizsga külön felkészülést nem igényel. A pályaalkalmassági vizsgán való részvétel feltétele a honlapról letölthető aláírt pályaalkalmassági nyilatkozat bemutatása. A pályaalkalmasságot kizáró okok: enyhe fokot meghaladó részképesség zavar (diszlexia, diszgráfia, és/vagy diszkalkulia), diagnosztizált pszichés zavar (skizofrénia spektrum- és más pszichotikus zavar vagy disszociatív zavar vagy diszruptív, impulzuskontroll- és viselkedészavar vagy személyiségzavar.

 Szóbeli vizsga:

Az ismeretfelmérés szóbeli vizsga keretében történik. 

A szóbeli felvételi vizsga tételsora elérhető a Főiskola honlapján (www.bhf.hu). A felkészüléshez a Bevezetés a védikus filozófiába című jegyzet nyújt segítséget, amely szintén letölthető a Főiskola honlapjáról, illetve a nyomtatott változata megvásárolható a Főiskola könyvtárában.

 A Bevezetés a védikus filozófiába jegyzet mellett további, részletesebb, nem kötelező, hanem kiegészítő információkat tartalmaz még a tételekről az alábbi két, a bhf.hu oldalról szintén letölthető könyv is:

Īśvara Kṛṣṇa Dāsa (szerk.): Kérdések és válaszok a Krisna-tudatról

Satsvarūpa Dāsa Goswami: Prabhupāda - Egy bölcs ember élete és öröksége

 

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági, gyakorlati és saját vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

Csatolandó dokumentumok


vaisnava jógamester (Nappali)

A vaisnava jógamester alapképzési szakra jelentkezőknek legkésőbb - sikeres felvételi esetén - a beiratkozáskor kötelező az orvosi igazolás bemutatása (azonban ha rendelkezésre áll, már a jelentkezési laphoz is csatolható, vagy a felvételi vizsgán bemutatható).
Ehhez kizárólag foglalkozás-egészségügyi szakellátótól származó, szakorvossal aláíratott, 3 hónapnál nem régebbi pályaválasztási tanácsadás célú orvosi alkalmassági véleményt fogadnak el. Kérik figyelembe venni, hogy a szükséges orvosi igazolás beszerzése az időpont kérése és a tüdőszűrés miatt több hetet is igénybe vehet.A szükséges beutaló letölthető a Főiskola honlapjáról (www.bhf.hu).
A jelentkezéshez szükséges előfeltételek:
- érettségi bizonyítvány,
- hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A jelentkezési laphoz kérik mellékelni az alábbiakat:
- erkölcsi bizonyítvány (A jelentkezés időpontjához képest 3 hónapnál nem régebbi, melynek igénylésekor általános igazolási kérelem nyújtandó be, 3 rovat bejelölésével: • büntetlen előéletű vagyok; • nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt; • nem állok foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. Amennyiben a jelentkező a jelentkezési laphoz nem tudja mellékelni, a felvételin is bemutathatja, de legkésőbb - sikeres felvételi esetén - a beiratkozáskor.)
- érettségi bizonyítvány másolata (akkor is, ha már rendelkezik diplomával),
- a jelentkező által aláírt pályaalkalmassági nyilatkozat (a honlapról letölthető)

vaisnava jógamester (Levelező)

A vaisnava jógamester alapképzési szakra jelentkezőknek a legkésőbb a beiratkozáskor kötelező az orvosi igazolás bemutatása (azonban ha rendelkezésre áll, már a jelentkezési laphoz is csatolható, vagy a felvételi vizsgán bemutatható).

Ehhez kizárólag foglalkozás-egészségügyi szakellátótól származó, szakorvossal aláíratott, a jelentkezés időpontjához viszonyítva 3 hónapnál nem régebbi pályaválasztási tanácsadás célú orvosi alkalmassági véleményt fogadnak el. Kérik figyelembe venni, hogy a szükséges orvosi igazolás beszerzése az időpont kérése és a tüdőszűrés miatt több hetet is igénybe vehet.A szükséges beutaló letölthető a Főiskola honlapjáról (www.bhf.hu).
A jelentkezéshez szükséges előfeltételek:
- érettségi bizonyítvány,
- hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A jelentkezési laphoz kérik mellékelni az alábbiakat:
- hatósági erkölcsi bizonyítvány (a jelentkezés időpontjához képest 3 hónapnál nem régebbi, melynek igénylésekor általános igazolási kérelem nyújtandó be, 3 rovat bejelölésével: • büntetlen előéletű vagyok; • nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt; • nem állok foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. Amennyiben a jelentkező a jelentkezési laphoz nem tudja mellékelni, a felvételin is bemutathatja, de legkésőbb - sikeres felvételi esetén - a beiratkozáskor.)
- érettségi bizonyítvány másolata (akkor is, ha már rendelkezik diplomával),
- a jelentkező által aláírt pályaalkalmassági nyilatkozat (a honlapról letölthető).

vaisnava teológia (Nappali)

A jelentkezéshez szükséges előfeltételek:
- érettségi bizonyítvány,
- hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A jelentkezési laphoz kérik mellékelni az alábbiakat:
- hatósági erkölcsi bizonyítvány (a jelentkezés időpontjához képest 3 hónapnál nem régebbi, melynek igénylésekor általános igazolási kérelem nyújtandó be, 3 rovat bejelölésével: • büntetlen előéletű vagyok; • nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt; • nem állok foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. Amennyiben a jelentkező a jelentkezési laphoz nem tudja mellékelni, a felvételin is bemutathatja, de legkésőbb - sikeres felvételi esetén - a beiratkozáskor.)
- érettségi bizonyítvány másolata (akkor is, ha már rendelkezik diplomával),
- a jelentkező által aláírt pályaalkalmassági nyilatkozat (a honlapról letölthető),

vaisnava teológia (Levelező)

A jelentkezéshez szükséges előfeltételek:
- érettségi bizonyítvány,
- hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A jelentkezési laphoz kérik mellékelni az alábbiakat:
- hatósági erkölcsi bizonyítvány (a jelentkezés időpontjához képest 3 hónapnál nem régebbi, melynek igénylésekor általános igazolási kérelem nyújtandó be, 3 rovat bejelölésével: • büntetlen előéletű vagyok; • nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt; • nem állok foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. Amennyiben a jelentkező a jelentkezési laphoz nem tudja mellékelni, a felvételin is bemutathatja, de legkésőbb - sikeres felvételi esetén - a beiratkozáskor.)
- érettségi bizonyítvány másolata (akkor is, ha már rendelkezik diplomával),
- a jelentkező által aláírt pályaalkalmassági nyilatkozat (a honlapról letölthető).