Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Intézmények Keresés
 • Képzési szint

  Alapképzés

 • Munkarend

  Levelező

 • Képzési idő (félév)

  6

 • Finanszírozási forma

  Önköltséges

 • Önköltség (félév)

  350 000 Ft

 • Lábjegyzet(ek)

  (1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
  (2) Választható specializáció: színjáték.
  (3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetenként hétfői és keddi napokon.

 • Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

  gyakorlati vizsga (Gy)

 • Vizsgaidőpontok

  alkalmassági vizsga

  Alkalmassági: 2021.12.08-2022.01.14.

  gyakorlati vizsga

  Gyakorlati: 2021.12.08-2022.01.14.


Specializálódás a képzés során


drámainstruktor (Levelező)

Drámainstruktorok elméleti és gyakorlati képzése, akik művészeti intézményekben, a közművelődésben és a közösségi élet színterein képesek dramatikus tevékenységet végezni, illetve színházi munkaformákat is magukban foglaló művészetközvetítő események tervezésére, szervezésére és lebonyolítására.

A Drámainstruktor - színjátékos specializáció célja a fentiek mellett olyan szakemberek képzése, akik képesek színházaknál, filmekben színészi feladatok ellátására, valamint dramatikus tevékenységek felhasználásával művészetközvetítői feladatokban való részvételre is.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Csak az jelentkezhet, akinek legalább 5 év előadóművészeti, illetve színházi gyakorlata van.

A Felvi.hu felületen történő jelentkezést követően a felvételi időpontjáról minden jelentkező értesítést kap 2021. december 05-ig. Amennyiben eddig a napig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Fiedler Katalin, e-mail: fiedler.kata@szfe.hu).

 

Az Egyetem a felvételi eljárás díjaként szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint különeljárási díjat kér, melyet a

10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni. A közlemény rovatba be kell írni: Jelentkező neve/Drámainstruktor-színjáték

Befizetési határidő: 2021. november 15.

A felvételi vizsgáról az alábbiakban tájékoztatjuk.

 

Jelentkezőként intézményünk által szervezett felvételi vizsgán kell megjelennie. A felvételi vizsga egy fordulóból áll, amelyre előreláthatóan 2021. december 8. és 2022. január 14. között kerül sor.

A felvételi időpontja az intézmény honlapján lesz elérhető (https://szfe.hu/hogyan-keszulj-a-felvetelire) és minden jelentkező személyre szóló értesítést kap a saját vizsganapjáról.

 

Felvételi vizsga: egy szabadon választott színházi esemény ismertetése a felvételi bizottság tagjaival személyes elbeszélgetés keretében. A személyes beszélgetés a jelölt színházi gondolkodásának, szakmai érdeklődésének és kommunikációs készségének felmérésére irányul.
A beszélgetés témájául szolgáló színházi esemény lehet hagyományos prózai, zenés, tánc- vagy mozgásszínházi előadás, beavató színházi program vagy színházi nevelési foglalkozás.
A személyes beszélgetés további célja a szak elvégzéséhez nélkülözhetetlen együttműködési készség, játékkedv és kreativitás felmérése.


drámainstruktor (Levelező)

Előfeltételek

Csak az jelentkezhet, akinek legalább 5 év előadóművészeti, illetve színházi gyakorlata van.

A Felvi.hu felületen történő jelentkezést követően a felvételi időpontjáról minden jelentkező értesítést kap 2021. december 05-ig. Amennyiben eddig a napig nem kap értesítést, forduljon az egyetem Oktatásszervezési Osztályához (Fiedler Katalin, e-mail: fiedler.kata@szfe.hu).

 

Az Egyetem a felvételi eljárás díjaként szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer Forint különeljárási díjat kér, melyet a 10032000-01493270-01110009 számú számlára kell átutalni. A közlemény rovatba be kell írni: Jelentkező neve/Drámainstruktor-színjáték.

 

Befizetési határidő: 2021. november 15.

A jelentkezőnek az intézmény által szervezett felvételi vizsgán kell megjelennie. A felvételi vizsga egy fordulóból áll, amelyre előreláthatóan 2021. december 8. és 2022. január 14. között kerül sor.

A felvételi időpontja az intézmény honlapján lesz elérhető (https://szfe.hu/hogyan-keszulj-a-felvetelire) és minden jelentkező személyre szóló értesítést kap a saját vizsganapjáról.


Felvételi vizsga: egy szabadon választott színházi esemény ismertetése a felvételi bizottság tagjaival személyes elbeszélgetés keretében. A személyes beszélgetés a jelölt színházi gondolkodásának, szakmai érdeklődésének és kommunikációs készségének felmérésére irányul. A beszélgetés témájául szolgáló színházi esemény lehet hagyományos prózai, zenés, tánc- vagy mozgásszínházi előadás, beavató színházi program vagy színházi nevelési foglalkozás. A személyes beszélgetés további célja a szak elvégzéséhez nélkülözhetetlen együttműködési készség, játékkedv és kreativitás felmérése.

Felvételi pontok számítása


drámainstruktor (Levelező)

​Az alkalmassági vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszerezünk. A vizsga egy szakaszból, felvételi elbeszélgetésből áll. 
Hozott tanulmányi pontot az Intézmény nem számol. A vizsgán elért eredményen felül többletpont nem kapható.

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

A gyakorlati vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.